Champion, Emilie. 2015. „Marszałek książę De Richelieu Jako Postać Literatury libertyńskiej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 31 (4):73–86. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.058.