Cendrowski, Sławomir. 2015. „Nowe Ustalenia W Kwestii śmierci I pochówku kardynała Jerzego Radziwiłła (1556–1600)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 31 (4):19-41. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.056.