Dominiak, Łukasz M. 2014. „Sprawozdanie Z warsztatów Naukowych Pt. “Six Centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków Polsko-Tureckich Spotkań W Stambule: Tożsamości, Trajektorie I Intelektualne Wymiany, Orien”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 29 (2):283-85. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.038.