Możdżeń, Julia. 2014. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej «Heterogeniczność Przestrzeni Miejskiej W Królestwie Polskim I Rzeczypospolitej Obojga Narodów W Epoce przedprzemysłowej – W 750-Lecie Lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)», Toruń, 10–12 IV 2014”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 29 (2):269-75. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.036.