Zielińska, Agnieszka. 2014. „Rodzina, Gospodarstwo Domowe I pokrewieństwo Na Ziemiach Polskich W Perspektywie Historycznej – ciągłość Czy zmiana?, Red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, Ss. 395”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 29 (2):228-36. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.030.