Oliński, Piotr. 2014. „Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska W późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, Ss. 348”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 29 (2):205-9. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.026.