Macuk, Andrej. 2014. „Polityka Rosyjska W Rzeczypospolitej W 1733 Roku a Kandydatura «Piasta»”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 29 (2):41-110. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.021.