Popielarz, Aleksander. 2024. „Polski Monarchista? Działalność Publicystyczna I Parlamentarna Feliksa Kryskiego”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 68 (4):49-75. https://doi.org/10.12775/KLIO.2023.030.