Michalski, Mateusz. 2014. „Konferencja Naukowa «Dzieje ludności żydowskiej Na Ziemiach Polskich I Niemieckich W Okresie Od XV Do końca XVIII wieku», Würzburg, 23–24 IX 2013 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 28 (1):265-70. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.018.