Perkowski, Piotr. 2014. „Adam Leszczyński, Skok W nowoczesność. Polityka Wzrostu W Krajach Peryferyjnych 1943–1980, wstęp Zygmunt Bauman, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2013, Ss. 584”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 28 (1):253-64. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.017.