Zasada, Agnieszka. 2014. „Wkład Archiwistów Warszawskich W rozwój Archiwistyki Polskiej. Zbiór studiów poświęconych Warszawskiemu środowisku Archiwalnemu, Red. Alicja Kulecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, Ss. 538”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 28 (1):238-42. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.015.