Duszyński, Wojciech. 2014. „Człowiek W Antycznym świecie, Red. Sławomir Sprawski, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», Kraków 2012, Ss. 430”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 28 (1):209-15. https://doi.org/10.12775/KLIO.2014.010.