Tomaszewski, Michał. 2022. „Marsz Korpusu Inflanckiego Wojsk Rosyjskich Gen. Piotra Lacy’ego W Kierunku Warszawy Latem 1733 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 63 (3):3-30. https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.024.