Kosiński, Rafał. 2022. „A Few Remarks on the Evolution of the Manuscript Tradition Related to the Epitome of Theodore Lector’s Church History”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 61 (1):5-24. https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.001.