Brudek, Paweł Mariusz. 2021. „«Cudowna broń» Wehrmachtu Przeciwko Powstańcom Warszawskim. O książce Norberta Bączyka I Grzegorza Jasińskiego, Dawid Kontra Goliat. Niemieckie środki Specjalne W Powstaniu Warszawskim”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 59 (3):275-88. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.030.