Dolański, Dariusz, i Agnieszka Janiak-Jasińska. 2021. „: W świetle Ocen Programowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 58 (2):145-65. https://doi.org/10.12775/KLIO.2021.017.