Kubiak, Krzysztof. 2021. „Portugalska Rewolucja Goździków W 1974 Roku. Przyczyny-Przebieg-następstwa”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 59 (3):193-222. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.027.