Hoszowska, Mariola Małgorzata. 2021. „Wychowanie I Polityka. Szkoła Szymona Askenazego We Wspomnieniach Antoniego Plutyńskiego (1880-1965)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 59 (3):145-66. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.025.