Niedzielska, Magdalena. 2020. „Iron-Nail War Landmarks in West and East Prussia During the Great War”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 55 (listopad):231-52. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.042.