Rachuba, Andrzej. 2020. „Livonian and Courlander Nobility in Samogitia in the 17th and 18th Century”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 55 (listopad):155-80. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.039.