Falkowski, Tomasz. 2020. „The Physics of History Braudel and the Concept of Event”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 55 (listopad):31-64. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.035.