Ziober, Aleksandra. 2020. „Społeczno-Ekonomiczne Uwarunkowania oskarżeń O Czary W Wielkim Księstwie Litewskim W XVII Stuleciu. Przyczynek Do Badań”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 53 (2):133-50. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.022.