Odrzywolska, Anna. 2020. „Praktyki Magiczne W XVI W. I Ich Kontekst Kulturowy”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 53 (2):107-32. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.021.