Panasiuk, Adam. 2022. „Społeczno – Gospodarczy Obraz Sławatycz W świetle Inwentarzy (1679-1764) (dawny Powiat Brzeskolitewski województwa brzeskolitewskiego)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 61 (1):25-77. https://doi.org/10.12775/KLIO.2022.002.