Jakuboszczak, Agnieszka Krystyna, i Stanisław Roszak. 2020. „Hrabina Louise Charlotte Schwerin (1684-1732) I Regina Salomea Z Rusieckich Pilsztynowa (1718-Po 1763) - W Poszukiwaniu Nowej Ojczyzny I Miejsca W społeczeństwie”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 52 (1):111-30. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.006.