Łach, Wiesław Bolesław. 2020. „Plany Rozbudowy Fortyfikacyjnej W Ramach Frontu Mazowieckiego Wobec zagrożenia Niemieckiego Z Prus Wschodnich W 1919 R”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 56 (4):89-110. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.062.