Kempa, Tomasz. 2020. „Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) in Memoriam”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 52 (1):211-15. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.016.