Faszcza, Michał Norbert. 2020. „The Face of Battle Ponad 40 Lat później, Czyli Kilka Uwag Na Marginesie Wydania Polskiego przekładu dzieła Johna Keegana”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 53 (2):259-74. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.029.