Dygdała, Jerzy. 2020. „Katarzyna Kuras, Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze I wpływy, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», Kraków 2018, Ss. 337”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 52 (1):157-63. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.010.