Pawlak, Marcin. 2020. „Herodes Atticus and the Athenians”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 55 (listopad):107-36. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.037.