Hajdrych, Łukasz. 2020. „Procesy O Czary Przed sądem wójtowskim Miasta Żerkowa W Pierwszej połowie XVIII Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 53 (2):247-58. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.028.