Zielecka-Mikołajczyk, Wioletta. 2019. „Próby Integracji prawosławnej społeczności Diecezji Przemyskiej wokół Obrony prawosławia W L. 1596-1610”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 51 (4):65-84. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.037.