Komárková, Hana. 2021. „A Comparative Perspective on the Oath of a New Burgher”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 59 (3):33-54. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.021.