Łyczak, Bartłomiej. 2020. „Złotnicy głogowscy, członkowie Cechu We Wschowie. Z dziejów Gospodarczych I Religijnych Pogranicza śląsko-Wielkopolskiego Na przełomie XVII I XVIII Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 52 (1):47-58. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.003.