Benken, Przemysław. 2019. „Artysta I Artylerzysta – O służbie Wojskowej Adama Bunscha W Latach 1915–1945”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 51 (4):137. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.040.