Kucharski, Adam. 2018. „Poza światem Tradycyjnego Grand Tour. Wczesnonowożytne podróże Po Europie Północnej I Środkowej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 45 (2):117-30. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.022.