Ładoń, Tomasz. 2018. „Rozwój Kariery Politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli W Latach dziewięćdziesiątych I Wieku Przed Chr”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 47 (4):9-27. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.047.