Kłodziński, Karol. 2018. „August I Rzym: Pamięć, rytuały I Praktyki życia Codziennego”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 43 (4):149-56. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.049.