Wołos, Mariusz, i Ewa Klimczyk. 2018. „Jak to Strzelcy Nabokowom Kacice Rekwirowali, Czyli O Makrohistorii Odzwieciedlonej W Mikrohistorii”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 43 (4):85-105. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.046.