Wydziałkowska, Paula Magdalena. 2018. „Sprawozdanie Z ogólnopolskiej, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej , Bezczas: Stałość, skostniałość, tradycja’’, Lublin, 9-11 IV 2018 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 45 (2):171-75. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.028.