Kułacz, Sławomir. 2019. „Uwagi Na Temat służby Stanisława Maczka W Armii Austro-węgierskiej”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 48 (1):89-104. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.005.