Zielecka-Mikołajczyk, Wioletta. 2018. „The Activity of the Orthodox Nobility from the Eparchy of Przemyśl on Behalf of the Orthodox Church in the 17th Century”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 44 (1):41-55. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.003.