Marchlewicz, Krzysztof. 2017. „Paweł Hamera, Wielki Głód W Irlandii 1845–1852 W świetle Prasy Angielskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, Ss. 300, Ryc. 111”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 41 (2):155-60. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.021.