Kłusek, Mirosław. 2017. „Nadzwyczajny Podatek Od Wzbogacenia Wojennego wynikającego Ze zobowiązań Prywatnoprawnych I Publicznych powstałych Przed 1 września 1939 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 41 (2):99-124. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.018.