Czuguj, Taras. 2017. „Ksiażę Roman Mścisławowicz W Rusko-Polskich Stosunkach Z Drugiej połowy XII Wieku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 41 (2):31-52. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.015.