Fic, Agnieszka, i Joanna Wojdon. 2017. „Obraz Historii Polski W Narracjach dolnośląskich maturzystów”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 41 (2):13-29. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.014.