Gołaszewska-Rusinowska, Dominika Martyna. 2018. „Sprawozdanie Z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 43 (4):167-73. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.051.