Kodzik, Joanna. 2017. „Oświeceniowe Idee Gospodarcze a Religia W Korespondencji Polskiej Magnaterii Z Odnowioną Jednotą Braci Morawskich Z Herrnhut”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 40 (1):67-99. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.004.