Balcerek, Mariusz. 2020. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa «Twierdze Osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana Do Montalemberta», Częstochowa, 22–23 IX 2017”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 52 (1):191-98. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.013.