Perłakowski, Adam. 2013. „ Kontrakt dzierżawny Salin królewskich W 1736 R”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym 25 (2):117-42. https://doi.org/10.12775/KLIO.2013.018.